Што е Ксанакс лек и како тој предизвикува зависност?

Содржина:

Ксанакс лек (Xanax) е моќен и потентен медикамент од групата на бензодијазепински лекови. Слично на бензедин или бромазепам, Ксанакс се препишува за лекување на анксиозноста, односно генерализираниот анксиозен пореметување. Исто така, Xanax се може препишува и во други случаи, односно за третирање на други состојби како што се неспиењето или паничните пореметувања. 

Ксанакс лек има високо-адиктивен потенцијал, што значи дека Xanax може да предизвика зависност, особено ако се лошо употребува на долги периоди. Заштита на своите анксиолитички ефекти, злоставувањето на Ксанакс е, за жал, често случајност и представува причина за голема загриженост. Ксанакс лекот е еден од најупотребуваните и најчесто препишани медикаменти денеска, што значи дека оваа супстанца се злоставува многу често.

Најчестите форми на злоставување на Ксанакс подразбираат неприменување на лекарските упатства за начинот на користење на овој бензодијазепин. Ксанакс се злоставува така што се земаат поголеми дози на овој лек, во почести временски интервали од предвидените, како и во подолг временски период од периодот предвиден со лекарска упатство.

Лицето кое злоставува Ксанакс лек брзо развива толеранција кон истиот. Ова значи дека лицето мора да зема поголеми дози од лекот за да ги постигне посакуваните ефекти. Зависникот од Ксанакс може да земе и до 20 или 30 таблети дневно! Ако лицето внезапно и одеднаш престане да зема Ксанакс, може да дојде до појава на непријатни симптоми на одвикнување како што се анксиозноста, непокојството, неспиењето и дртавицата. Нивното појавување е јасен знак дека се развила физичка зависност од Ксанакс.

Во овој текст ќе објасниме што е Ксанакс, какво е неговото дејство, какви и кои се (неочекувани) ефекти на Ксанакс и како да се откажете од злоставувањето на овој лек.

Ксанакс лек - Што е Xanax?

За да знаеме како дејствува Ксанакс и кои се неговите ефекти, прво треба да видиме што е Xanax. Природата на Ксанакс лекот одредува и неговото дејство и последиците. Како што истакнавме, Ксанакс лекот е медикамент од породицата на бензодијазепините. За само за брендирана на Алпразолам – седативен лек од класата на бензодиазепините кој се издава со лекарска рецепта. 

Бензодијазепините првобитно беа произведени како замена за барбитуратите. Ксанакс лекот, како бензодиазепин, влијае на мозокот и централниот нервен систем (ЦНС). Тој го зголемува дејството на хемикалите во мозокот наречени гама-аминобутерната киселина (GABA). GABA невротрансмитерот го забавува активноста на нервните ќелии во мозокот, а резултатот од тоа е чувство на опуштање, седација и мирност.

Значи, Ксанакс, фактички, припаѓа на лековите за смирување. Поимејќи го тоа, освен седативното и анксиолитичкото дејство, некои од нежелените ефекти на Ксанакс вклучуваат нејасен говор, загуба на координација, па дури и анксиозност. За ефектите и последиците ќе биде повеќе зборено подоцна. Ксанакс лекот се препишува во различни дози, во зависност од состојбата на пациентот – од 0.25 мг, 0.5 мг, 1 мг и 2 мг.

Иначе, Ксанакс лекот е во форма на таблети, а таблетите се препишуваат во различни форми и бои, во зависност од нивната јачина. Па така, таблетите од 2 мг може да бидат бели, зелени или жолти бои, правоаголни облици. Другите таблети се овални облици и бели бои (Ксанакс лек од 0.25 мг), портокалови бои (Xanax од 0.5 мг) или сина боја (Xanax од 1 мг). По земањето на Ксанакс, ефектите на овој лек обично може да се почувствуваат во рок од еден до два часа.

Ксанакс лекот не е супстанца со кратко или долготрајно, туку со средно времетраење. Тоа значи дека Xanax останува во системот на лицето во просек од 12 до 15 часа.

Ксанакс или Ксалол - Постои ли разлика?

Дали Ксанакс лекот и Ксалол се исто нешто? Точнија, постои ли разлика меѓу Ксанакс и Ксалол? Ксанакс има низа други имиња, а освен Алпразолам, едно од тие имиња е и Ксалол. Според тоа, нема разлика помеѓу Ксанакс и Ксалол, во поглед на ефектите, активните состојки и причините за кои се пропишуваат овие лекови. 

Ксанакс или Ксалол се само два различни бренд имена, односно различни производители за истиот лек – Алпразолам. Значи, суштинската разлика, освен во името на лекот, не постои.

Ксанакс лекот се легално може добити само во аптеката и тоа со лекарска рецепта. Независно од тоа, Ксанакс, за жал, може да се најде и на улицата, поради што ризикот од злоупотреба, опасни ефекти и зависноста е поголем. Со тоа во врска, постојат и бројни улични, сленг имиња за Ксанакс:

Ксанакс лек - Какво е дејството на Ксанакс?

Поставува се прашање во што се состои дејството на Ксанакс? Поменатиот Алпразолам претставува главната и активна состојка на Ксанаксот. Алпразолам, како бензодиазепин, делува така што ги намалува симптомите на непокојство и анксиозноста. Исто така, дејството на Ксанакс се одразува и во тоа што ја зголемува брзината на заспивање, исто така, Ксанакс лекот намалува непокојството, агитацијата и емотивната дисбалансираност. 

Според тоа, дејството на Ксанакс е следното:

Сепак, тука треба да се истакне едно. Ксанакс лекот НЕ Е примарно наменет за неспавање, односно за брже заспивање. Го велиме ова затоа што многу луѓе во нашата земја, но и во регионот, земаат Ксанакс за третирање на неспавањето. Хипнотичкото дејство на Ксанаксот е неговиот спореден, вторичен ефект. 

Првично, дејството на Ксанакс е наменето за третирање на анксиозни расстройства, напетост, или други психосоматски проблеми и состојби поврзани со анксиозноста. Покрај тоа, Ксанакс се пропишува за третирање на напади на паника со агорафобија (страв од јавен, отворен простор) или без неа. Ксанакс лекот се може пропишува само кога кај пациентот присутни се овие состојби кои практично го онеспособуваат да функционира нормално и кои предизвикуваат изразена анксиозност и узнемиреност.

Ксанакс лек и неговиот ефект на мозок - Како функционира Xanax?

Ксанакс лекот, како и сите медикаменти од групата на бензодијазепините, стимулираат неуроните во мозокот кои отпуштаат или имаат рецептори за споменатиот GABA невротрансмитер. GABA е примарниот инхибиторен невротрансмитер во централниот нервен систем и невроните за гама-аминобутерна киселина преовладуваат во церебралниот кортекс. 

Овој инхибиторен невротрансмитер намалува активноста на другите видови невротрансмитери во мозокот кога се отпушта. Значи, ксанакс делува како депресант на централниот нервен систем поради своето агонистичко дејство врз GABA невроните во мозокот. Земањето на Xanax води до намалување на ексцитабилитетот на другите неврони во мозокот, што резултира во намалување на анксиозноста, како и зголемен осеќај на опуштање и смиреност.

Американската агенција за борба против дрогата класификувала ја ксанакс таблетата како лек од класа IV. Чисто формално, тоа значи дека Xanax има мал потенцијал за злостореба и зависност. Сепак, во пракса се покажа дека работите не се баш такви. За вистина, ксанакс искуствата на пациентите говорат точно противно. Заради тешките и многу непријатни апстиненциски симптоми кои се појавуваат кога некој внезапно престанува да зема ксанакс, се смета дека ксанакс таблетата има изузетно голем потенцијал за злостореба и зависност.

Во пракса се случувало луѓе да станат зависни од ксанакс и кога го користеле овој лек на начин и според упатствата предвидени со лекарски рецепт. Ова сосем доволно зборува во поддршка на големиот адиктивен потенцијал на Алпразоламот.

Koji се несакани ефекти на Xanax?

Xanax, како секој лек, има одредени нежелени ефекти, односно контраиндикации. Нежелените реакции на Xanax можат да се појават дури и кога лицето го зема лекот во тераписките дози, но и кога го злоупотребува истиот. 

Пред да наведеме кои се нежелените ефекти на Xanax, потребно е да кажеме кои лица не би требало да го земаат овој лек. Xanax лекот не смее да се зема во следниве случаи:

Ksanaks лек - Нежелени ефекти при редовна употреба

Како и секој друг лек, и Ksanaks лек може предизвика одредени нежелени ефекти дури и кога се користи на начинот и во тераписките дози предвидени со лекарска упатство. 

Меѓу другите, Xanax може предизвика следниве нежелени ефекти:

Злоупотребата на Ксанакс и несаканиоти ефекти

Ксанакс, како бензодијазепин, се препишува за користење само во краток временски период – од две до 6 недели – за да се спречи настанувањето на зависност. Сепак, дури и луѓе кои го земаат Ксанакс точно на начинот на кој што им го препишал лекарот може да постанат зависни од него, затоа што толеранцијата на Ксанакс се развива многу брзо. Другими зборови, луѓето многу лесно може да се “навлечат” на успокојувачките и седативните ефекти на Ксанакс, затоа тоа се никако не препорачува да се зема во подолг временски период. 

Злоупотребата и зависноста од Ксанакс се опасни и деструктивни обрасци на поведение затоа што можат да остават сериозни и трајни последици на секој аспект од животот на зависникот. Генерално гледано, личноста која злоупотребува Ксанакс изгледа изузетно уморно.

Тој или таа им недостасува нивната обична енергија и мотивација да се социјализираат со пријателите и семејството. Луѓето кои злоупотребуваат Ксанакс исто така може да изгубат интерес за нормалните дневни активности.

Постојат повеќе начини на кои Ксанакс може да се злоупотреби. Земање на поголема од прописаната доза или употреба на Ксанакс без лекарска рецепта се смета за злоупотреба на лекот. Сепак, како што напоменавме, дури и оние кои се придржуваат на лекарските совети за начинот на користење на Ксанакс може да станат жртви на зависност и злоупотреба.

Лекот Ксанакс може да биде злоупотребен на неколку начини, вклучувајќи:

Ксанакс лекот обично се злоупотребува поради чувството на спокојство и опуштеност кои предизвикува кај личноста. Некои луѓе го злоупотребуваат Ксанакс со земање на поголеми дози или комбинирање со други лекови за да постигнат желаната максимална ефикасност. 

Освен тоа, личноста која злоупотребува Ксанакс често комбинира овој лек со опиоиди или алкохол, што може да доведе до фатални здравствени последици, како респираторна стопала, кома, па дури и смрт!

Злоупотребата на Ксанакс може да доведе, меѓу другите, до следниве нежелени ефекти:

Фазите на злоупотреба на Ксанакс и развиање на зависност

Постојат неколку фази или, подобро речено, стадии на развој на злоупотребата и зависноста од Ксанакс:

1) Почетниот Стадиум - Иницијација

Луѓето кои злоупотребуваат Ксанакс лек првично никако не се замислувале дека на почетокот на користењето на овој медикамент ќе го злоупотребуваат и ќе постанат зависни од него. Покрај тоа, тие тврдо веруваа дека тоа нема да се случи со нив. Во тој смисол, првата фаза на злоупотребата, фактички, не е злоупотреба, туку почетокот на употребата на лекот преку лекарски рецепт. 

Од фтората страна, се случува луѓето прв пат да се запознаат со Ксанакс и да го конзумираат во ноќен клуб, на забава така што пријателите им даваат да пробаат.

2) Експериментирање

Откако неколку пати ќе (зло)употребиле Ксанакс лек, некои луѓе можеби повторно ќе обидат да го земат лекот под различни обстојки или во различно време. Исто така, можат да зголемат дозата за да почувствуваат нови и посилни ефекти.

3) Редовна Злоупотреба

Во овој стадиум, личноста можеби не зема Xanax секојдневно, но образецот на редовна употреба почнува да се развива во овој стадиум. Луѓето земаат Ксанакс лек во одредено време од денот, одреден ден од неделата или како реакција на негативни емоции.

4) Ксанакс Лек, Толеранција И Зависност

Во оваа фаза, личноста често ги зголемува дозите на лекот или користи Ксанакс почесто, бидејќи организмот развил толеранција на првобитните дози. Кога толеранцијата е доволно висока, луѓето може да развијат зависност од Ксанакс. Некои луѓе ќе им треба помалку време, но и помалку дози за да станат зависни. Процесот на настан на зависност од Xanax се разликува за секоја личност.

5) Потполно Пореметување на Употребата на Xanax

Во оваа фаза, секој обид за престанок на земањето на Ксанакс изгледа како неподнеслив предизвик. Луѓето често во овој стадиум се свесни дека се зависни од Xanax, но не можат да престанат да го земаат лекот поради тешките симптоми на откажување. Меѓу другите, симптомите на апстиненцијална криза од Ксанакс вклучуваат конвулзии, напади, главоболка, депресија, тахикардија (повишен пулс), дијареа, мука, болки и грчеви во мускулите, треперење, раздразливост, параноја, страв, напетост…

Овие симптоми можат да бидат различни по интензитет и да варираат од различни фактори. Во тие фактори влегуваат, на пример, земената доза, честотата на користење на Ксанакс, временскиот период на земање на Xanax, општото здравствено состојба на личноста и други. Во овој момент, медицинската интервенција, рехабилитацијата и лечењето од Ксанакс е најсигурниот метод за некој кој се обидува да премине преку својата зависност.

Ксанакс лек и неговите ужасни опасности

Ксанакс лекот, или Ксанакс ефектот, може да биде многу опасен кога оваа супстанца се зема во големи дози и/или во комбинација со алкохол или други психоактивни супстанци. Кога се меша со алкохол, дури и мала доза на Ксанакс може да биде фатална поради можноста за респираторна инсуфициенција, сериозни несреќи, повреди и кома изазвани од комбинацијата на овие две депресори на централниот нервен систем. 

Бидејќи Ксанакс лекот има седативно дејство, постои ризик од сообраќајни несреќи ако се зема Xanax непосредно пред или за време на возење. Ако некој земе голема доза на Ксанакс, може да дојде до многу јака и интензивна седација која може да трае и до неколку дена.
Продолжената и хронична употреба на Ксанакс може да предизвика сериозни нежелани ефекти, некои од кои може да бидат трајни. Опасните нежелани ефекти вклучуваат:

Како да се препознае зависник од Ксанакс?

Понекогаш пореметувањето на употребата и зависноста од Xanax не е лесно да се препознае и идентификува, не само кај другите, туку и кај себе. Постојат одредени критериуми кои одредуваат дали некој е зависен од Ксанакс. На пример, ако вие или вашата блиска особа сте искусиле 2 или повеќе од следниве критериуми во последните 12 месеци, тогаш треба спешно да потражите стручна помош за третман на зависноста од Ксанакс:

Како се откажете од Ксанакс?

Можевме да видиме дека Ксанакс лекот, односно активната состојка Алпразолам, е изразито адиктивен медикамент. Седативните и смирувачките ефекти на Ксанаксот се главната причина за продолжување на злоупотребата, толеранцијата и следствената зависност од овој лек. 

Откажувањето од Xanax на свој рачек е предизвик на кој луѓето, кои обидуваат да го направат тоа, скоро секогаш паднуваат. Симптомите на одвикнување од Ксанакс се толку интензивни и непријатни, што лицето повторно се обраќа на овој лек за да ги олесни нивните ефекти или да ги спречи нивното настанување.

Во овие изгледно безнадежни и безизлезни ситуации единственото вистинско и сигурно решение е стручното третман на зависноста и нарушувањето на употребата на Ксанакс под медицински надзор и контрола. И точно тоа прави специјализираната клиника за третман на болести од зависност MedTim.

Во современата болница MedTim работат светски познати и наградени стручњаци со многу децении со искуство во третманот на секој облик на зависност, вклучувајќи зависност од бензодијазепини. Применувајќи доказани и сигурни методи на третман, како и со персонализирана медицинска нега, на сите пациенти им овозможуваме максимална внимателност и грижа.

Излечете се од Ксанакс во клиниката МедТим за само 14 дена!

Медицинскиот програм за третман на зависноста и злоупотребата на Ксанакс во болницата МедТим трае само 14 дена, без супституциска терапија на крајот од третманот! Третманот на Ксанакс го спроведуваме со намалување на дозата на овие лекови, истовремено со примање на противабстинентна терапија која не е од групата на бензодијазепини.

Исто така, правиме целосно безболна и безбедна детоксикација од Ксанакс. Дозите на овој лек ги спуштаме според шемата која ја правиме на основа на дозата со која пациентот доаѓа и започнува третман. Истовремено, на пациентот му даваме лекови кои не се од групата на бензодијазепини (антиконвулзиви за профилакса на нападите, невростабилизатори, бета-блокатори, спазмолитици, аналгетици…).

По целосната детоксикација, изведуваме и соодветна психотерапија, која е насочена кон третман на психичката зависност од Ксанакс. Кога пациентот ќе заврши со болничкото, стационарното лекувањето, остануваме во контакт со него и неговата семејство во наредните 12 месеци, за да им овозможиме соодветен амбулантен третман.

Ако вие или вашиот близок имаат проблеми со зависноста од Ксанакс, време е за доказани методи на третман во клиниката МедТим кои даваат резултати!

Дознајте повеќе за третманот
на зависноста на нашиот блог