Контактирајте го МедТим

Или нека не контактирате преку е-пошта формата подолу.

Болница за третман на зависности МедТиМ.

Работно време:

Работно време и прием на пациенти
секој ден од 00-24 часа