Лекување на зависност од кокаин

Содржина:

Зависноста од кокаин може да се излечи благодарение на иновативним и современи методи на лекување. Кокаин е бел кристален прав горчлив на вкус, кој се раствора во вода. Остава чувство на печење на јазикот и може да се најде и во други облици како што се паста или камен. Во прашање е високо-адиктивен стимулативен наркотик кој може да се употребува преку нос, пушење или инјекција. 

Кокаин се злоупотребува поради своите иманентни стимулативни ефекти, бидејќи има силно влијание врз лимбичкиот систем на мозокот, создавајќи јако чувство на задоволство. Произведува се од листовите на кока билката која расте во Јужна Америка. Крајниот производ од екстракцијата на листовите на кока е 99% кокаин хидрохлорид во облик на кристали, кои дилери подоцнето ги мешаат со други супстанци слични на кокаин (скроб, шеќер, амфетамини…). Достигнува крајниот корисник во концентрација од 30 до 60 проценти.

Без разлика кој облик на кокаин се користи, важно е да се истакне дека оваа психоактивна супстанца е изразито адиктивна. Понекогаш доволна е и еднократна употреба на кокаин за да личноста стане зависник. Дури и случајното узимање на кокаин може да предизвика зависност. Сепак, лечењето од кокаин е сосема можно, како и повраток кон нормален, здрав и среќен живот. Лечењето на зависноста од кокаин и целокупниот медицински третман се специјално дизајнирани за да прават детоксикацијата од овој наркотик колку е можно удобна и без проблеми.

Што е во суштина, зависноста од кокаин?

Луѓе кои имаат проблем со зависноста од кокаин почнуваат да го користат овој наркотик, претежно поради радознавоста, на начин кој може да се опише како компулзивен. Другими зборови, зависноста од кокаин се создава така што личноста почнува да чувства неописливо и неодоливо желание за употреба на кокаин, иако е свесна дека тоа може предизвика штетни последици. 

Серотонинот и допаминот се хемиски супстанции во нашиот мозок што се одговорни за чувството на добро расположение, среќа и задоволство. Истовремено, благодарение на овие невротрансмитери се избегнува чувството на депресија, тага и лошо расположение. Злоупотребата на било кој наркотик, вклучувајќи го и кокаинот, зголемува количината на овие невротрансмитери, поради што чувството на блаженство и задоволство станува уште поголемо.

Зависноста од кокаин е предизвикана со начинот на кој овој наркотик влијае на системот на невротрансмитери во мозокот. Независно од начинот на конзумација на кокаин, оваа психоактивна супстанца многу брзо влегува во крвниот систем и стигнува до мозокот, предизвикувајќи нагомилување на високи дози на допамин. Затоа личноста чувства голем налет на еуфорични емоции и посакува повторно да ги почувства истите тие емоции.

Желбата за повторно доживување на еуфоријата зголемува потребата, односно желбата на личноста да конзумира кокаин, кога почнуваат да се појавуваат и негативните физички, психички и социјални ефекти. Организмот помалку реагира на кокаин, поради што е потребна конзумација на поголеми дози за постигнување на истиот ефект (толеранција). Точно, личноста тогаш започнува со редовна употреба на кокаин, за да избегне непријатните симптоми на апстинентската криза.

Кога личноста не може да се одреши од овој потребен импулс за конзумирање, што ја пречи во нејзиниот секојдневен живот, тогаш можеме да речеме дека личноста е зависник од кокаин.

Зависноста на Кокаин и симптоми на оваа зависност

Не само што зависноста од кокаин го уништува зависникот, туку и луѓето во неговото околување. 

При долготрајна употреба на кокаин, не само што влијае негативно на психичкото, туку и на физичкото здравје, особено на кардиоваскуларниот систем. Кокаин брзо развива психичка зависност, што значи дека корисникот мора постојано и континуирано во долг временски период да го користи за да се почувствува нормално. Кога ќе се развие психичка зависност, истовремено се развива и толеранција, додека симптомите на апстинентска криза ќе се појават кога ќе се престане со конзумацијата.

Кокаин се конзумира орално, назално, интравенозно или инхалација. По назалната конзумација предизвикува силна еуфорија, особата чувствува снага и потреба за постојана активност, стимулира ќелиите на нервниот систем, срцето и белодробните садови, и зголемување на секрецијата на допамин.

Симптомите на зависност од кокаин ќе варираат од личност до личност, како и при злоупотребата на било која психоактивна супстанца. Сепак, постојат одредени психички, физички и бихевиорални симптоми кои искуствено се покажале како знаци на користење на кокаин.

Уобичаени знаци, односно симптоми кога е во прашање зависност од кокаин:

Психичките симптоми на зависноста од кокаин вклучуваат:

Физичките симптоми на зависноста од кокаин вклучуваат:

Бихевиоралните симптоми на зависноста од кокаин вклучуваат:

Усмерете го вашиот живот на правиот пат

Повикајте не и закажете разговор со нашите лекари

ПОСЛЕДИЦИ ОД ЗАВИСНОСТА ОД КОКАИН

Фактот е дека кокаинот главно (зло)употребува поради чувството на еуфорија која ја предизвикува оваа психоактивна супстанца. Сепак, како што истакнавме, зависноста од кокаин предизвикува бројни нежелени последици. 

Поради ушмркавање на кокаин, доаѓа до губење на чувството на мирис, крварење од носот, иритација на слузницата на носот, што може предизвика државно запалување и цурење од носот. Кај зависниците од кокаин се забележуваат промени и расстройства во однесувањето, осетливост на бучава, зголемена потреба за движење и комуникација, состојба на конфузија, импотенција и брз психички умор.

Кај интравенозни корисници на кокаин се појавуваат алергиски реакции или кон дрогата, или кон некои добавки кои се наоѓаат во уличниот кокаин, што може довести и до смрт. Инјективната употреба на кокаин носи со себе и ризик од заразување со вирусите ХИВ и ХСВ. Оралната употреба на кокаин може довести до црвена гангрена, чија последица е намален проток на крвта.

Кокаинот е супстанца која го намалува апетитот, па многу хронични корисници на кокаин губат апетит, а резултатот е загуба на тежина.

Психичките последици се јавуваат поради долготрајна и претерана конзумација на кокаин. Најчесто се појавува паразоја, стравови, депресија, зголемен крвен притисок, може да дојде и до мозочен или срчан напад. Исто така, продолжената употреба на кокаин може предизвика раздразливост, нервоза, халуцинации. Зависноста од кокаин предизвикува и бројни други медицински компликации како кардиоваскуларни, респираторни, дигестивни и невролошки проблеми. За овие ефекти ќе се зборува наскоро. 

Во пракса се покажало дека луѓето често конзумираат кокаин заедно со други психоактивни супстанци, а тоа најчесто го прават со алкохол. Двете овие супстанци значително влијаат на способноста за рационално размислување, менувајќи го состојбата на свест. Комбинацијата на кокаин и алкохол има посилни ефекти од конзумацијата само на една од овие две супстанци и во екстремни случаеви може да доведе до смрт.

Спидбол е конзумирање на кокаин и хероин истовремено, а оваа комбинација може да доведе до премногу дозирање и смрт, поради застој на работата на респираторните органи.

Краткорочни негативни ефекти од користење на кокаин

Директни ефекти кои можат да се јават веднаш или ден по користењето на кокаин:

Долгорочни негативни ефекти од користење на кокаин

Редовна и хронична употреба на кокаин може предизвика состојба на толеранција на оваа психоактивна супстанца. Зголемувањето на дозата или почестата конзумација на кокаин предизвикува долгорочни нежелени физички и психички последици.

Лекување на зависноста од кокаин и апстиненциска криза

Кокаинот, следователно, е високо-адиктивна психоактивна супстанца и долготрајната злоупотреба на кокаин штети на целиот организам. Како што личноста се прилагодува на присуството на кокаин во својот систем, односно како мозокот се прилагодува на нафрлите на допамин, овој невротрансмитер станува сè помалку осетлив на кокаин. 

Другими зборови, веднашшното престанување на користење на кокаин или неочекувано отсуство на кокаин од системот на корисникот може предизвикај не многу пријатни симптоми на апстиненциска криза. Ова состојба може довести до тоа дека личноста сега мора да користи поголема количина на кокаин или да го конзумира почесто за да избегне непријатните симптоми на апстиненциската криза.

При прекин на употреба на кокаин, по секоидневно конзумирање, се појавува таканаречениот “кокаински креш”, кога пациентот чувствува узнемиреност, станува агресивен и има неодолива желба за повторно конзумирање за да може “нормално” да функционира.

Симптомите на апстиненциската криза вклучуваат, но не се ограничуваат на:

За да се избегнат сите овие непријатни симптоми и за да се изведе успешна детоксикација од кокаин без било какви проблеми, неопходно е да се користи лечење на зависноста од кокаин со нови, потврдени и современи методи.

Ефектите од користење на кокаин врз квалитетот на живот вклучуваат:

Лекување на зависноста од кокаин - Медицински третман во траење од 14 дена

Мозокот многу брзо се приспособува на кокаин, и тоа брзо станува омилена “играчка” на младите, кои уште побрзо се вовлекуваат во зависност. Оваа адаптација на мозокот на кокаин се нарекува невроадаптација. 

Зависноста од кокаин претставува сериозен проблем и за пациентот и за неговото семејство, а лечењето на зависноста од кокаин вклучува психолошки, социјален и фармаколошки пристап. За целосно справување со зависноста од кокаин, потребна е промена во начинот на живот и продолжување на третманот низ сите фази што се спроведуваат во нашата клиника за лечење на зависности.

Или нека не контактирате преку е-пошта формата подолу.