Лекување на зависност од опиати

Содржина:

Третман според светски признатите методи

Брзата детоксикација од опиати во клиниката МедТим претставува најпоузданото и најефикасното решение за чистење на телото од следите на опиати. Освен што оваа метода е брза во областа на лечењето на зависноста од опиати, исто така е и безболна. На крајот, пациентот не осетува непријатни симптоми одвикнувања од опиати. 

Треба да се напомени дека опиатите (често наречени и опиоиди) се моќни психоактивни супстанци поврзани со хемикалии присутни во опиумскиот маков цвет. Подетално, опиатите се супстанци, односно деривати, хемиски добиени од растението. Дополнително, некои опиати се користат во медицината и клиничката пракса за лечење на хроничен бол, често од умерен до силен бол. Од друга страна, некои опиоиди се нелегални и нивната употреба е забранета во било кој облик (на пример, хероин).

Заради нивните интензивни седативни ефекти, важно е да се напомене дека опијатите имаат изузетно висок степен на злоупотреба. Тие неизбежно водат кон зависност од опиати. Подетално, опиатите имаат изузетно висок потенцијал за развој на зависност. Лицата кои ги користат опиатите како аналгетици се изложени на висок ризик од зависност од опиати. Само 3 до 5 дена употреба на опиати е доволна за создавање на зависност. Понекогаш, дури и една конзумација, односно едно користење, може да ја направи личноста зависна од одреден опиат (на пример, хероин).

Просечно, 75% од личностите кои злоупотребуваат хероин користеле се со “лесни” опиати како аналгетици. Земањето на големи дози опиати во краток период или користењето на изузетно силни опиати може да доведе до отровување (пре-дозирање). Тоа може резултирати со смрт.

Брза детоксикација со опијати
Како се јавува зависноста од опијати

За да го разбереме зошто брзата детоксикација од опиати е ефикасно решение, прво треба да го најдеме причината за настан на зависност од опиати. Првично, зависноста од опиати најчесто започнува кога лекарот му пропишува на личноста одреден аналгетик (вид на опиат). Потоа пациентот добива упатства од лекарот и препорачана доза. Во најмногу случаи, пациентите немаат намера да злоупотребуваат овие супстанци. Сепак, по одредено време на употреба на оваа дрога, односно опиат, личноста може да има впечаток дека оваа супстанца веќе не има исти ефекти како претходно. Така се развива зголемена толеранција кон опиатите. 

Освен тоа, толеранцијата ја натераува личноста да конзумира опиати погосто и во поголеми дози од препорачаните за да постигне желениот ефект. Овој образец на конзумација на опиати сигурно води кон физичка зависност од опиати, каде личноста продолжува да конзумира за да се чувствува нормално.

Затоа, физичката зависност од опиати предизвикува силна и важна потреба за овие опојни супстанци, психолошката зависност од опиати. Покрај тоа, психолошката зависност се карактеризира со силна желба за продолжување на конзумацијата, иако со сите негативни последици кои предизвикува. 

Кога постапката на барање опиати станува потполно неконтролирана и почне да угрожува физичкото и менталното здравје, социјалниот живот, семејните односи, работата, пријателствата и финансиските односи, можеме со сигурност да кажеме дека постои зависност од опиати!

Имено, зависноста е поголема патологија од силната желба за конзумација на опиати: тоа е неврохемиски и невролошки расстрой, искусено од страна на личноста како ситуација од која не може да избегне!

Поради тоа, личноста која се бори со проблеми поврзани со конзумација на опиати често ќе сака да престане со конзумацијата, но нема да се чувствува компетентна да го направи самостојно. Единствениот начин на кој личноста целосно ќе ја преодолее и реши оваа проблем е третман за зависност од опиати. Овој третман вклучува брза детоксикација за одвикнување од опиати. Само овластен, професионален и квалификуван центар за детоксикација, како клиниката МедТим, може да го изведе овој третман и постапок.

Какви видови опиати постојат?

Како што веќе истакнавме, повеќето опиати се прописуваат на пациентите из медицински причини. Освен легалните опиати, постои и нелегална категорија опиати, чија употреба е забранета, а хероинот (опиат) е сигурно најпознат меѓу нив. 

Во основа, сите опиати може да се подели на две главни групи: антагонисти и агонисти.

Прво, антагонистите се опиатски супстанци кои блокираат или значително намалуваат ефектите на опиатите (познати како блокирачки лекови). Еден од најпознатите опиатски антагонисти е Налтрексон (налоксон). Се користи во третманот на зависноста од опиати. По брзата детоксикација од опиати, пациентот добива Налтрексон како дополнителна терапија. Помага во одржувањето на апстиенција и прекинувањето на злоупотребата на опиати.

Што се однесува на агонистите, тоа се супстанци кои имаат супротен ефект од антагонистите. Точно, агонистите имитираат ефектите на ендорфините, кои се природно произведуваат во телото. Освен тоа, креираат опиатски ефект преку интеракција со специфични опиатски рецептори во мозокот. Агонистите вклучуваат лекови како морфин и фентанил. Најчесто се користат во медицината и имаат најсилни ефекти.

Многу супстанци од категоријата на агонистите имаат изузетно висок потенцијал за злоупотреба и развој на зависност (хероин, бупренорфин, хидрокодон, оксикодон, метадон…).

Се разбира, постојат и други опиати како Дарвоцет/Дарвон, Димерол и Дилодид.

Сфаќање на озбилноста на овој проблем

Сите опиатски супстанци имаат заедничка карактеристика: Во многу краток период на конзумација, предизвикуваат зависност. 

Зависноста од опиати е хронично заболување што трае долго. Освен тоа, може предизвика озбилни здравствени, социјални и економски проблеми. Опиатите припаѓаат на класа на супстанци кои влијаат на централниот нервен систем, предизвикувајќи чувство на задоволство и намалување на болката.

Зависноста од опиати се карактеризира со силна, неконтролирана и компулзивна желба за конзумирање на опиатски лекови, дури и кога нема медицинска потреба за нивно земање. За разлика од многу други психоактивни супстанци, опиатите имаат висок потенцијал за развој на зависност, иако се користат според рецепт на лекар (разбира се, зборува се за легални опиати). Точно затоа, прописаните опиати често се злоупотребуваат во многу случаи.

Зависниците даваат приоритет на конзумирањето на овие опојни супстанци пред сите други активности и одговорности во животот. Точно поради тоа, зависноста од опиати се карактеризира и со злоупотреба на овие супстанци, иако со сите нивни штетни ефекти.

Опиатите го менуваат хемиската структура на мозокот и предизвикуваат толеранција, што значи дека со текот на времето лицето бара поголема доза за да постигне желениот ефект. При внезапно прекинување на земањето на опиати, физичките и психолошките симптоми и синдроми на одвикнување од опиати се многу непријатни.
Освен сериозните здравствени проблеми што може да ги предизвика, зависноста од опиати често може да доведе до прекумерно дозирање.

Третмани за одвикнување од опиати - колку траат?

Треба да се напомени дека дозата на опиати која предизвикува претерано дозирање (отровување) настанува кога лицето злоупотребува висока доза опиати во краток временски период. Ова може резултира со забавено дишење или целосен колапс на дишењето (прекин на дишењето). Ако во овој случај не се изведе брза детоксикација за одвикнување од опиати и лечење веднаш во соодветен центар за детоксикација, ризикот од смрт е многу висок. 

Легалните и илегалните опиати носат ризик од претерано дозирање ако лицето зема премногу од овие супстанци или ги комбинира со други наркотици (на пример, бензодијазепини).

Опиатите можат да уништат личност и да доведат до смрт

Злоупотребата на опиати предизвикува бројни нуспојави.

Брза детоксикација од опиати и симптоми

За да се спроведе брза детоксикација од опиати, прво е потребно да се познаваат сите симптоми на зависност од овој тип на супстанца. Важно е да се напомени дека брзата детоксикација од опиати целосно чисти тело на зависниците од следите на опиати, но патот кон лечење на зависноста не завршува тука. 

Управо поради тоа, центарот за детоксикација, како прв ключен чекор во лечењето на зависноста од опиати, спроведува брзо чистење на телото. Постои низ знаци кои упатуваат дека лицето е зависно од одреден опиат. Сепак, ова не значи дека тоа ќе ги покаже или развие сите овие симптоми истовремено.

Тоа зависи од различни фактори како што се видот на опиатите, дозата земена, периодот на земање на опиатите, честотата на конзумирање, менталните предпоставки, општото здравствено состојба на лицето, итн.

Ефектите на хероинот на краткорочно ниво

Симптомите кои влијаат на понашањето на личноста (рефлексни симптоми на зависност)

Физички симптоми

Психолошки симптоми

Криза отказувања од опиати
Колку трае одвикнувањето од опиати

Во повеќето случаи, луѓето зависни од опијати се свесни дека имаат проблем, но едноставно не сакаат да го признаат пред своето семејство или пријателите. Затоа, во желба да се ослободат од зависноста која веќе ја презема контролата над нивниот живот, личноста ќе обиде “ослободување” од опиатите самостојно. Така зависниците се прашуваат: Колку долго трае апстиненцијата од опиати? Колку точно време треба да престанам со земање на опијати? 

Ова значи дека хроничната и компулзивна злоупотреба на опиати доведува, освен до психолошка зависност, и до физичка зависност. Телото бара сè поголеми дози опиати, во сè кратки временски интервали, за да постигне посакуваниот ефект.

Кога личноста внезапно ќе престане со употреба на опиати, се појавува одвикнување од опиати, чии симптоми можат бити изузетно болни и непријатни. За да избегнате овие симптоми, личноста повторно конзумира супстанца, влегувајќи во замката на зависноста.

Во состојба на бол и агонија предизвикани од кризата на недостаток на опиати, може да се случи личноста да земе прекумерна доза на овие психоактивни супстанци, што може да доведе до отровување или пре-дозирање. Смртта е една од најсериозните и најжестоките последици на пре-дозирањето со опиати. Статистиките покажуваат дека бројот на смртни случаи од пре-дозирање значително се зголемил.

Кои се симптомите на одвикнување од опиати?

Усмерете го вашиот живот на правиот пат

Повикајте не и закажете разговор со нашите лекари

Опиоидна апстиненција - Колку трае?

Одговор на прашањето “колку трае опиоидна апстиненција?” првенствено зависи од типот на опиатите кои личноста ги користи. Некои опиати можат предизвика симптоми и синдром на одвикнување веднаш, додека кај други тоа се случува подоцна. Одвикнувањето од некои опиати може да трае подолго во споредба со други.
Освен тоа, времетраењето на опиоидната апстиненција зависи од следниве фактори:

Првите симптоми одвикнувања од хероин се појавуваат од 8 до 12 часа по последната употреба. Нивното најсилно дејство се јавува од 1 до 3 дена по последната употреба и може да трае до 7 дена. 

Првите симптоми одвикнувања од опиоиди со кратко дејство, како морфин, и хемиски супстанци со брзо дејство, како оксикодон, хидрокодон и фентанил, се појавуваат од 8 до 24 часа по последната употреба. Овој процес на одвикнување од овие опиоиди може да трае до 10 дена.

С други зборови, постојат опиоиди со продолжено дејство. Тоа вклучува метадон, како и контролирани супстанци морфин, оксикодон, хидрокодон и фентанил, кои се фармаколошки дизајнирани за постепено ослободување на нивните супстанци.

Симптомите на одвикнување од овие опиоиди започнуваат во рок од 36 часа по последната употреба и можат да траат 14 дена или подолго.

Укратко, ако се прашувате “колку трае одвикнувањето од опиати”, одговорот може да се сажме во три точки:

Зависностa од метадона и детоксикација од метадона

Еден од најчесто конзумираните опиоиди е метадон. Предизвикува зависност во многу краток период. Првиот чекор кон лекување на зависноста од опиоиди е детоксикацијата од метадон. 

Метадон е, помеѓу другото, синтетски опиоид кој лекарите го прописуваат за третирање на умерени до јаки болки. Освен тоа, метадон се користи и како заменска терапија за лекување на зависноста од хероин. Сепак, терапијата со метадон во овој случај не е пулсиран медицински метод. Метадон НЕ МОЖЕ да лечи зависност од опиоиди, а исто така има својства кои предизвикуваат зависност!

Лицата кои почнуваат со конзумирање на метадон за превладување на зависноста од хероин се изложуваат на поголем ризик од злоупотреба на оваа супстанца, бидејќи веќе имаат историја на зависност од опиоиди. Секој пат кога личноста конзумира метадон повеќе од пропишаното, без рецепт или го злоупотребува, изложува се на ризик од развој на зависност. 

Како и морфиум и хероин, метадон дејствува на истите опиоидни рецептори во мозокот. Заштото има висок потенцијал за создавање на зависност, метадон, иако е прописан, често е предмет на злоупотреба.

Нуспојавите од злоупотребата на метадон вклучуваат: седација, еуфорија, намалување на времето на реакција и внимание, сонливост. Исто така, вклучуваат: опаѓање на капците, суви усни, слабост на мускулите, низок крвен притисок, низка телесна температура и слаба или никаква реакција на светлината. При поголеми дози, метадон предизвикува чувство на “еуфорија”. Употребата на метадон интравенозно зголемува ова чувство.

Само клинички проверена и контролирана детоксикација од метадон може да го очисти телото од секој след на овој опиоид.

МЕДТИМ ЦЕНТАР ЗА ДЕТОКСИКАЦИЈА ОД НАРКОТИЦИ
Брза, безбедна и безболна детоксикација од опиоиди

Како што видовме, детоксикацијата “самостојно” е изразито болен и опасен процес. Таа зголемува ризик од рецидив. Наспроти тоа, МедТиМ, како модерен, акредитиран и сертифициран центар за детоксикација, претставува професионален институт каде се спроведува брза, медицински испитана, безболна и безбедна детоксикација од опијати. 

Нашето меѓународно признато лекарско лице, во процесот на третманот на зависност од опијати, применува најсовремена метода за чистење на организмот од секој след на овие супстанци: Ултра-брза детоксикација од опијати (УРОД постапок).

Ултра-брзата детоксикација од опијати е изразито ефикасен метод за одвикнување. Неговата цел и ефект се засновани на забрзувањето на процесот на чистење на телото од следови на опијати. Истовремено, УРОД постапокот во нашата клиника го намалува или скратува интензитетот на непријатните симптоми и синдромите на одвикнување од опиати.

Ултра-брза детоксикација од опијати (УРОД) во нашата клиника

Ултра-брзата детоксикација од опијати (УРОД) потполно и брзо чисти рецептори на опиати и со тоа нормализира нивото на емитери во мозокот. Важно е напоменати дека постапокот УРОД се изведува во случаи кога нема контраиндикации за примена на овој вид на детоксикација. Пред да се пропише постапокот УРОД, пациентот мора да помине серија дијагностички тестови за да се обезбеди дека нема контраиндикации. Овие дијагностички тестови вклучуваат, меѓу другото, анализи на крвта, електрокардиографија и други мерки поврзани со здравјето на пациентот. 

По поставувањето на дијагнозата на пациентот, следниот чекор во третманот на зависноста од опијати е ултра-брза детоксикација за одвикнување од опијати. Овој постапок е животно важен и интегрален дел од нашиот целосен програм за лечење на зависноста од опијати.

Постапокот УРОД трае од 6 до 8 часа. Во текот на овој период, пациентот е под постојан надзор на анестезиолози, додека лекарите ги следат сите витални параметри на пациентот. Овој постапок се изведува под општа анестезија. Во текот на постапокот УРОД, пациентот постепено добива антагонисти на опијати (инхибитори на лекови) – Налтрексон или Налоксон. Со нив се врши процесот на прочистување, односно елиминација на опијатите од рецепторите на опијати. 

Често е потребно пациентот да помине два или три третмани од овој вид за да успее процесот на потполна детоксикација. Понекогаш е доволен само еден постапок. Во текот на ултра-брзата детоксикација од опијати, медицинскиот персонал ги следи пациентите 24 часа на ден.

До будењето, повеќето непријатни, болни и стресни симптоми и синдроми на одвикнување од опијати исчезнуваат. Конвенционалните лекови лесно ги олеснуваат преостанатите симптоми. Освен тоа, одма по будењето, пациентите признаваат дека чувствуваат талас на енергија. Додека хемиската рамнотежа во мозокот почнува да се враќа и стабилизира на нормални нивоа.

Зошто постапокот УРОД во нашата клиника?

Пациентите на нашата клиника, благодарение на ултра-брзата детоксикација од опиати за одвикнување, преживуваат подолготрајно преминување низ повеќето непријатни симптоми и синдроми на одвикнување под општа анестезија. Ова значи дека брзата детоксикација од опиати во клиниката МедТиМ е безболна и медицински безбедна. Пациентот избегнува сите непријатни симптоми и синдроми на одвикнување од опијати, како бол, стрес, анксиозност… 

Затоа, постапокот УРОД помага на телото да брзо и безболно ги елиминира опијатите. По будењето на пациентот по анестезија, најважниот и најинтензивниот дел од кризата е поминат. Во случај да по будењето останат минимални симптоми на кризата одвикнувања од опијати, нивната јачина и интензитет значително се намалени. Лесно може да се елиминираат со аналгетици кои не се опијати.

Нагласивме дека самостојното одвикнување од опијати без медицинска помош е опасно и ризично. Стравувајќи се од симптомите на кризата одвикнувања, пациентите продолжуваат со конзумација на опиати. Сепак, ултра-брзата детоксикација на телото од опиати го прави целиот процес на одвикнување поднеслив, без бол и непријатни симптоми.

Затоа, брзата детоксикација од опиати и лечењето во нашата клиника претставуваат најефикасен начин. Не само што избегнуваат непријатните физички и психолошки симптоми на одвикнувањето, туку и се најдоброто решение за лечење на зависноста од опиати.

Терапија на спиење за детоксикација медицинско спиење - вештачко спиење

Во случај на контраиндикации за ултра-брза детоксикација или ако сметаме дека кратката детоксикација би можела постигнати желени резултати, се применува третман познат како терапија на спиење за детоксикација (медицинско спиење). 

Медицинско спиење или вештачко спиење е краток постапок на детоксикација постигнат со употреба на седативи. Кога терапијата на спиење за детоксикација дава резултати, пациентот покажува отсуство или намалување на нивоата на свест и потискање на рефлексите и осетливоста на болка. Спиењето трае 1 до 3 часа. Во текот на спиењето, мозокот и телото на пациентот се одмараат, се опоравуваат од стресот, болката и другите непријатни симптоми и синдроми на одвикнување од опијати за време на кризата на одвикнување.

Во текот на кратката терапија на детоксикација, рамнотежата на невротрансмитерите, нарушена со злоупотребата на опијати, поновно се утврдува. Кога анестетиците престануваат да дејствуваат, пациентот се буди неколку минути подоцна. Рамнотежата е целосно обновена, и пациентот може самостојно и безбедно да оди. 

Терапијата на спиење за детоксикација, односно медицинското спиење, го отстранува раздразливоста, намалува или целосно отстранува мислите за дрогата. Симптомите на одвикнување од опијати не постојат или се значително намалени. Во текот на вештачкото спиење, во мозокот се нагомилуваат недостасувањата на ендорфините, дофаминот и серотонинот (хормони “одговорни” за чувството на добробит, задоволството и доброто расположение).

Кратката терапија на детоксикација претставува еден од најважните методи во процесот на лечење на зависноста од опијати. Благодарение на неа, постигнуваме изузетни резултати.

ДЕТОКСИКАЦИЈА НА ОПИУМ КАКО РЕШЕНИЕ ЗА СРЕЌЕН И ЗДРАВ ЖИВОТ

По изведувањето на УРОД детоксикација во нашата клиника, на пациентот му се пропишуваат лекови за одвикнување и витаминска поддршка. Тие намалуваат желбата за опиум, обновувајќи и оживувајќи здравјето на органите кои биле погодени од злоупотребата на опиум. 

Сепак, иако УРОД е брза детоксикација од опиум, целиот процес што има за цел окончување на зависноста од опиум никогаш не е брз.

Освен болничкото третман, високиот процент на успех на клиниката МедТиМ во третманот на зависноста од опиум и чистењето на телото од овие супстанци е резултат на примената на дополнителни амбулантни третмани.
Тие ги следат напредокот на пациентите во рок од година по нивното пуштање.

Ние ќе ви помогнеме да започнете и продолжите со живот без дрога и да се вратите на патот кон нормален живот! Затоа што МедТиМ се грижи за вас!
Или нека не контактирате преку е-пошта формата подолу.