Детоксикација на организмот на зависниците.

Физичка детоксикација на зависната особа.

Детоксикација телото на зависникот претставува прв и еден од најважните чекори во долгорочниот третман на зависноста. Конкретно, медицинската детоксикација составува првиот чекор во третманот на зависноста од опиати и други психоактивни супстанции. 

Медицинската детоксикација е многу важен процес за спречување на рецидиви, односно повторни кризи предизвикани од физичките симптоми. Процедурите вклучуваат фармакотерапија како поддршка во создавањето на долгорочна апстиненција од незаконата употреба на опиати и други психоактивни супстанции.

“Детоксикациски третман” во клиника МедТим помага на зависната особа, односно на нејзиното тело, да брже елиминира токсични супстанции.

Третман на зависност од опиати преку заменска терапија со метадон, субутекс или бупренорфин може имати свои недостатоци. Овој третман е долготраен и вклучува употреба на опиати, што зголемува веројатност за рецидив и може да не резултира со трајни ефекти.

Детоксикацијата е безболна, безбедна и одобрена од страна на компетентните органи

под надзор на стручно медицинско особолено.

Траењето на детоксикацијата зависи од типот на супстанцата и количината која зависник ја конзумира. Овој третман трае најмалку една недела. Конкретно, детоксикацијата предвидува дека пациентот ќе добива потребните супстанци преку инфузии, терапии и лекови. 

Во рамките на процедурата УРОД (ултрабрза детоксикација), очитувањето на организмот од опиати се индуцира со инјектирање на високи дози опиатски антагонист (налоксон). Исто така, за време на процедурата УРОД, пациентот е под тотална анестезија или јака седација во период од 6 до 8 часа, поради што детоксикацијата се спроведува во интензивна нега и под надзор на анестезиолог.

У нашата клиника, постојат различни видови на детоксикација:

Усмерете го вашиот живот на правиот пат

Повикајте не и закажете разговор со нашите лекари

Детоксикацијата ви помага да намалите и/или олесните симптомите.

“Детоксикациска терапија” е првиот чекор во третманот на зависноста и го исчистува органот од токсични супстанции, олеснувајќи ги симптомите на апстиненција.

Детоксикација од алкохол – Чистење на органот од алкохол

Детоксикацијата на органот од алкохол подразбира, како што и самата зборува, чистење на органот од алкохол во случај на злоупотреба на оваа психоактивна супстанца.

Обзир на тоа дека дробот е главната “лабораторија” во нашето тело и витален орган без кој човек не може да живее, неговото функционирање е изузетно важно. Прекумерната, компулзивна и хронична конзумација на алкохол определено влијае на квалитетот на работа на дробот. Дробот е одговорен, меѓу другото, за природната детоксикација на органот од сите штетни материи.

Затоа во процесот на лекување на алкохолизмот е неопходно чистење на дробот од алкохол. Преку детоксикацијата, “ѝ помагаме” на дробот да обработи и елиминира голем број на токсини и разградни продукти кои штетат на нашето здравје.

Детоксикација од алкохол се спроведува преку инфузиони раствори кои пациентот ги прима секојдневно во третманот на лечење на зависноста од алкохол. Пациентот тогаш преку инфузија прима витамински комплекси, аминокиселини и хепатопротектори кои го забрзуваат работењето на дробот и помагаат при ослободувањето на токсините, како и нивно исфрлање од организмот. 

Често нас семејства на пациентите прашуваат “колку трае чистењето на органот од алкохол”. Одговорот на ова прашање зависи од должината, интензитетот и учесталоста на злоупотребата на алкохолни напитоци, количината на конзумација, како и степенот на развој на алкохолизмот. Сепак, овој третман на чистење на органот од алкохол не трае повеќе од 7 дена.

Апстиненцијална криза

Апстиненцијална криза е тешко состојба која се појавува кај зависниците кои одједнап престанале да конзумираат психоактивни супстанци. Апстиненцијална криза, фактички, е жудење на зависникот за ПАС (психоактивни супстанци) што настанува како резултат на стечената физичка зависност. Телото, односно организмот на зависникот, поради прекумерна злоупотреба на наркотици во подолг временски период, не може да функционира без психоактивни супстанци во својот систем. 

Симптомите на апстиненцијалната криза обично се појавуваат неколку часа по престанокот на употребата на психоактивни супстанци.

Во обичниот случај, при апстиненцијалната криза се појавуваат следниве непријатни симптоми:

Или нека не контактирате преку е-пошта формата подолу.