Зошто клиника за третман на зависности МедТиМ?

Важно е да имате доверба во клиника што ја избирате за третман на зависности. Сепак, важно е да се напомене дека секој центар за детоксикација може да има различни пристапи кон третманот и дека не постои универзално решение кое одговара на сите. Она што може да биде ефикасно за еден пациент можеби нема да биде за друг, бидејќи потребите за третман варираат во зависност од индивидуаата и природата на зависноста. 

За да ја потврдиме довербата и репутацијата на нашата клиника како “најдобра” за третман на зависности, есенцијално е да обезбедиме конкретни докази за нашите успеси, како што се стапките на опоравок, искажувањата на задоволните пациенти и доказите за усогласеност со индустриските стандарди и регулативи.

Освен тоа, важно е да се одржи висок степен на транспарентност и етика во нашиот пристап кон третманот, да ве информираме за последните постигнувања во областа на зависностите и тесно соработуваме со квалификувани здравствени стручњаци за да обезбедиме висок квалитет на третманот.

Главната цел треба секогаш да биде помагање на луѓето да превазминат зависност на ефикасен и одржлив начин. Ако нашата клиника веќе го докажала капацитетот за постигнување на оваа цел и има стабилна основа да се смета за една од најдобрите клиники за третман на зависности.

MedTim, вредности прво!

На прв поглед, клиниката за третман на зависности МедТим се истакнува со својот екстериер, ентериер, удобност, како и со медицинска и немедицинска опрема. Сепак, заслугите на центарот за детоксикација МедТим почиваат на овие вредности и иновативен пристап во изградбата на доверливи односи помеѓу: Клиника и пациентот, лекарот и пациентот, психологот и пациентот, а и специјалниот педагог и пациентот.

Што ова значи?

Ова значи дека нашата идеологија за успешно третирање на зависности не подразбира привлекување на пациентот со обетувања за чудо лек. Не нудиме екзотични третмани кои се “гарантирани” да го решат проблемот еднаш засекогаш. 

Не, не зборуваме за чудотворни таблети, туку за сериозна работа која стои зад нашиот успешен третман на зависноста.

Основната идеа на клиниката МедТим е довербата.

Ако вие или некој од вашиот круг на блиски има проблем, контактирајте не за помош и ние ќе го оправдаме вашето доверение.

Клучот до успешното функционирање на центарот за детоксикација МедТим лежи во луѓето кои работат таму. Соработуваме со тим на стручњаци кои се обогатени со многу години искуство во лекувањето на зависности. Собрани се за да обезбедат најдобра стручна помош и ќе го оправдаат вашето доверение. Ќе ви обезбедиме можност да го повратите здравиот живот, каде што нема место за зависности.

Довербата не е само збор, туку есенција на односот

Односот може да биде исполнет со доверба само кога постои взајамно разбирање.

Разбирањето на лекарот за проблемот за кој пациентот се јавува, но и можностите за исцелување. 

Наспроти, постои разбирање и прифаќање од страна на пациентот сам процесот на лекување, но и принципите на успешното лекување. Тоа значи што треба да се прави и што треба да се избегнува за постигнување на посаканиот резултат, како и за заштита од рецидиви и знаење како да се избегнат.

Довербата на прво место

Довербата помеѓу пациентот и лекарот или здравствениот работник исто така е разбирање и прифаќање на дел од одговорноста на секоја од наведените страни. Со други зборови, ова е поделба на одговорноста за резултат помеѓу клиника и пациентот. 

Што ова значи? Ова значи дека кога пациентот доаѓа на лекување, разговарааме со него и неговото семејство и утврдуваме програм и методи на лекување од зависноста и конечен цел.

Нашите лекари и здравствени работници му објаснуваат на пациентот и на неговото семејство од што се состои програмата и што вклучува. Го објаснуваме како изгледа дијагностиката, кои процедури на детоксикација (по потреба) се вклучени во програмата, што е смисла на процедурите, анализираме како се чувствува пациентот пред и по третманот, што подразбира психотерапија, физиотерапија, регенерација, рехабилитација и како ќе изгледаат овие терапии. Секоја медицинска постапка детално му се објаснува на пациентот – што значи, како се изведува, како се чувства пациентот за време и по заболувањето.

Дакле, објаснуваме ток на третманот чекор по чекор – како изгледа секојдневниот третман.
Зошто правиме ова? Затоа што сакаме пациентот да разбере што му се случува, зошто се чувствува вака или онака. Со други зборови, сакаме пациентот да ни верува, да има доверба во нашата професионалност и верува во успешен краен резултат и можност за излекување. И секојдневно докажуваме наша професионалност, така што се бориме за резултат на секој пациент.

Усмерете го вашиот живот на правиот пат

Повикајте не и закажете разговор со нашите лекари

Портите на нашата клиника секогаш се отворени

При отпуштање разговарааме со пациентот и со соработниците во третманот и заедно го оценуваме како помина првата фаза на третманот (фаза на хоспитализација), како се чувствува пациентот во моментот на отпуштањето, дали е задоволен со своето состојба, како сам го оценува резултатот од првата фаза. Заедно ги резмираме постигнатите резултати. 

Оваа е многу важна точка, бидејќи третманот сè уште не завршил, само заврши првата фаза. Префрлањето во амбулантната фаза на третманот на зависности (втора фаза) секогаш подразбира дека пациентот и неговото семејство преземаат одговорност и контрола над почитувањето на правилата за лекување и однесувањето во иднина. Од овој момент, клиниката веќе не може 100% да контролира пациентот. Не можеме да контролираме како пациентот ќе ја зема терапијата, како и дали ќе се придржува консултациите со психолог, како контактира со психијатарот, како доаѓа на контроли итн. Од овој момент, текот на лекување е одговорност на пациентот и неговите соработници во лекувањето.

Сепак, никогаш не го губиме верувањето, бидејќи веруваме во пациентот! И тоа е принципот по кој го следиме секогаш, пред, по и по време на третманот на секој пациент! Секогаш сме подготвени да им помогнеме на пациентите, особено кога е тешко да пронајдат одговори на своите прашања. 

За да го направите ова, само треба да не контактирате. Нема потреба, ниту причина да го криете проблемот ако се јави внезапно, нема потреба да се преварувате себеси и своите блиски. Ако вашиот близок има проблем, доволно е да не се јавите и да го споделите со нас.
Никогаш не одбиваме нашите пациенти, вратата на нашата клиника секогаш се отворени. Заедно секогаш ќе најдеме решение за секаков проблем, макар колку тежок бил. Тоа е довербата на која инсистираме.

Поверението е нашиот главен принцип на лечење во нашата клиника.