Зависност од бромазепами – Еве како да се заувек одрекнете од овој лек!

Содржина:

Зависноста од бромазепамите, како и од другите бензодијазепински лекови, превзела епидемиолошки размени на планетарно ниво. Милиони луѓе низ светот, од сите возрасти, злоупотребуваат бромазепамите, користејќи ги “на своја рака”. Тоа значително допринесе до многустрокиот пораст на стапката на зависност од овој медикамент. 

Бромазепамот е еден од најпопуларните лекови за смирување во Србија, но и во регионот. Според правилата, бромазепамот може да се добие само со рецепт од лекар. Сепак, факт е дека овој, како и многу други лекови од класата на бензодијазепини (Бенседин, Ксалол, Лоразепам…) се наоѓаат во скоро секое домаќинство. И баш тука, преку самолекување со бромазепамот, се крие голем проблем со бромазепамите и нивната употреба.

Употребата на бромазепам без настрана потреба на начин и во период кој не е предвиден со рецепт од лекар (и често и без него) води до нарушење на употребата на овој лек. Една од најтешките последици од злоупотребата на овој бензодијазепин, без сомнение, е – зависност од бромазепамите.

Додека, бромазепамот има толку моќен адиктивен потенцијал, што зависноста од бромазепамите може да се јави и ако лицето го користи во тераписки предвидените дози!

Во овој текст ќе ви објасниме сите опасности од злоупотребата на бромазепамите, како се развива зависноста од бромазепамите, како и на кој начин оваа болест влијае на личноста. Исто така, ќе се осврнеме и на одвикнувањето од бромазепамите, но и зошто никогаш не треба да се меша бромазепамот и алкохолот. Покрај сè тоа, ќе ви претставиме уште многу други работи кои треба да ги знаете во врска со бромазепамите.

Зависностa од бромазепами – Што е бромазепам лек?

За да можеме подобро да разбереме како настанува зависност од бромазепамите, прво треба да го погледнеме што претставува овој медикамент. 

На пример, бромазепамот како лек, како што веќе истакнавме, припаѓа на класата на лековите познати како бензодијазепини. Уште конкретно, бромазепамот спаѓа во групата на лековите за смирување (анксиолитици). Ова значи дека бромазепамот се користи за третирање и лекување на јаката анксиозност и напади на паника. Основната цел, односно дејството на бромазепамот, се состои во тоа да ги олесни симптомите на стресот, напетоста и анксиозноста.

Смирувачките и стабилизирачките влијанија на бромазепамот врз невро-вегетативниот систем на личноста, го намалуваат тревожноста, нервозата, неоснованиот и изразен страв. Значи, бромазепамот како лек е примарно анксиолитичен, бидејќи го намалува психичкиот напон и взбуденоста. Тој ги отстранува психосоматските реакции, генерално не влијаејќи врз моторните активности.

Освен тоа, понекогаш бромазепамот како лек може да биде препишан и како миорелаксант, односно за смирување на мускулната напетост. Тогаш бромазепамот најчесто се препишува во поголеми дози. Во овој случај, освен миорелаксантното и анксиолитичкото дејство, бромазепамот како лек има и седативни и хипнотички (заспивачки) ефекти. Ова значи дека понекогаш може да се користи и за лекување на инсомнија.

Некои од другите имиња за бромазепам, под кои може да се најде во продажба, се:

Како бромазепамот како лек влијае на мозок?

Бромазепамот како лек припаѓа во категоријата на лековите за смирување со средно дејство. Тој влијае така што влијае на ослободувањето на гама-аминобутерната киселина во мозокот (GABA). 

Во суштина, GABA е невротрансмитер кој нашиот мозок е способен сам да го произведе. GABA има седативно, релаксирачко и смирувачко дејство. Кога овој невротрансмитер се ослободува, доаѓа до намалување на преносот на нервни сигнали. Со тоа, настануваат смирувачки ефекти во организмот и мозокот.

Бромазепамот како лек влијае така што зголемува овие инхибиторни ефекти на гама-аминобутерната киселина во мозокот. Резултатот од тоа е намалување на анксиозноста, нервозата и напетоста кај личноста.

Исто така, студиите покажаа дека бромазепамот влијае и така што го намалува ослободувањето на катехоламини во мозокот, кои вклучуваат допамин и адреналин. Резултатот од тоа е намалување на нивоата на анксиозност и смирување на активноста на мозокот.

Анксиолитичко дејство на бромазепамот е поврзано и со намалување на 5-HTP (5-хидрокситриптофан). 5-HTP дејствува како невротрансмитер и може да се претвори во серотонин внатре во телото. Што е нивото на серотонин поголемо, симптомите на депресија се помали. Затоа, личностите со клиничка слика на депресија не треба да земаат бромазепам, бидејќи може да дојде до уште полошо расположение и зголемување на депресивниот пореметување.

И така, ако се прашувате што е подобро да користите – бромазепам или ксалол, знајте дека бромазепамот како лек нема антидепресивни ефекти. Точно, бромазепамот не може да се користи за третирање на депресивно состојба. Наспроти, бромазепамот само може да допринесе за погоршување на симптомите на депресија. Бромазепамот како лек се користи исклучиво за третирање на умерени и тешки анксиозни и панични пореметувања. Само краткорочно гледано, бромазепамот може да се препише за третирање на инсомнија.

Зависност од бромазепама - Колку е вистински голема адиктивната моќ на бромазепамите?

Зависноста од бромазепамите е скоро извесна последица на злоупотребата на овој медикамент. Сите лекови од групата на бензодијазепините, вклучувајќи го бромазепамот како лек, имаат адиктивен потенцијал. 

Сепак, бромазепамот се разликува од сите нив по тоа што се смета дека неговиот адиктивен потенцијал е значително посилен од адиктивната сила на многу други бензодијазепински лекови. Значително поголемо злоупотребување на бромазепамот се забележува во споредба со многу други слични анксиолитици. Ова е поради тоа што стапката на ресорпција на бромазепамот е многу брза и дејството на бромазепамот настапува релативно брзо.

Затоа, многумина корисници избираат да го користат бромазепамот, пред другите лекови за смирување, за да ги брзо почувствуваат неговите ефекти. Сепак, тие брзи ефекти на бромазепамот доаѓаат со “цена” – кратко дејство. Ова значи дека луѓето кои злоупотребуваат бромазепам и не се придржуваат на лекарските упатства мораат почесто да го земаат овој лек.

Бромазепам се најчесто наоѓа во облик на таблети и се препишува за што пократок временски период. Студиите покажаа дека значаен број луѓе, кои го земаат овој лек подолго од само 4 недели, ќе развијат зависност од бромазепамите.

Исто така, внезапното прекинување со земање на бромазепам може да доведе до апстиненцијална криза. Што се однесува до одвикнувањето од бромазепамите и последиците од апстиненцијалната криза, повеќе зборови за тоа ќе бидат подоцна.

Следователно, зависноста од бромазепамите може да се јави многу брзо – независно дали се користи редовно или се злоупотребува.

Колку брзо делува бромазепам?

Како што веќе истакнавме, бромазепамот како лек има брзо дејство. По земањето, тој делува во многу кратко време. Сепак, брзината на дејство на бромазепамот е индивидуална работа, што значи дека зависи од индивидуален карактер на секој поединец. 

Исто така, факторите кои влијаат на брзината на дејство на бромазепамот се и:

Во просек, особа треба да ги почувствува првите ефекти од бромазепамот во период од еден до 4 часа по земањето на таблетата. Доколку бромазепамот се зема пред оброк (“на гладно”), тогаш тој ќе се апсорбира подобро, а неговите ефекти ќе бидат поскоро. Но, исто така, наведовме и дека овие ефекти траат многу кратко – до 12 часа, колку и бромазепамот останува во организмот на особата. 

Бромазепамот како лек има многу силен влијание на психофизичките способности на особата, што резултира во забавени рефлекси, сонливост и намалена концентрација. Ова значи дека по земањето на овој бензодијазепин и за време на неговото дејство не треба да се бараат опасни машини или да се управува со моторни возила.

Koи се факторите на ризик за злоупотреба и зависност од бромазепамот?

Што, вистински, допринесува за особата да развие зависност од бромазепамите? Кои се причините и факторите на ризик за настан на зависност од бромазепамите? 

Иако не е утврдено ниту егзактен ниту универзален причинител, два се основните фактори кои можат да доведат до развој на зависност од овој лек. Тие се генетиката и околината на особата (социјалните фактори).

Генетика. Генетската структура на особата игра кључна улога во одредувањето на развојот на зависноста од супстанци како што се бензодијазепините. Ако особата има породична историја на злоупотреба на бензодијазепини или некои други форми на зависност, ризикот од развој на зависност од бромазепамите е исто така голем. Исто така, доколку некој во семејството пати од психички проблеми и расстройства, исто така ризикот од настан на бромазепамска зависност ќе биде поголем.

Околината. Лугето кои живеат во околини каде што се достапни бромазепам лекови или други бензодијазепини, или редовно се околуени со други зависници, имаат поголема можност да развијат зависност од бромазепамите.

Исто така постојат неколку социјални фактори кои го зголемуваат ризикот за злоупотреба и, последично, зависност од бромазепамите. Меѓу другото, тоа се: изложеност на стресови, трауматични или тешки емотивни искуства, како и дружење со луѓе кои злоупотребуваат бромазепам.

Покрај сè што е наведено, зависноста од бромазепамите почесто настанува ако особата злоупотребува овој бензодијазепин. Бромазепамот како лек може да се злоупотребува на повеќе начини:

Што е, вистински, зависност од бромазепамите?

Злоупотребата на бромазепамите има својата висока цена, а тоа е физичката и психичката зависност од бромазепамите од која е скоро невозможно да се излезе самостојно. Иако најголем дел бромазепамот се злоупотребува на усни, со земање на таблети, овој бензодијазепин може да се користи и инјективно (преку инјекции). 

Бромазепамот, иначе, се злоупотребува поради силниот, но краткорочен “еуфоричен” ефект кој го предизвикува (зголемена производство на допамин). Сепак, таа “еуфорија”, односно ефектот кој особата сака да го постигне со злоупотребата на овој лек, во многу кратко време се претвора во својата противност. Таа противност е упрaво зависноста од бромазепамите која носи со себе низ сериозни штетни здравствени последици.

Значи, зависноста од бромазепамите е сериозно и комплексно заболување кое го менува состојбата на ум и тело на особата и кое се карактеризира со компулзивно земање на овој лек

Зависникот од бромазепамите не може да контролира својата потреба и импулс за употреба на овој бензодијазепин, иако се соочува со сите штетни последици кои ова поведение предизвикува.
Зависниците од бромазепамите имаат поголема веројатност да се вклучат во HIV/HCV ризични поведби. Исто така, се покажа дека зависниците од бромазепамите почесто истовремено користат повеќе дроги (полинаркоманија), со цел да ги зголемат ефектите на бромазепамите. Исто така, зависниците од бромазепамите имаат и поголемо ниво на психолошки и социјални расстройства.

Напослеток, бромазепамот како лек почесто се злоупотребува од зависници од други супстанци, како алкохоличари и зависници од хероин. Покасно ќе зборуваме повеќе за тоа зошто бромазепамот и алкохол во комбинација може да предизвикаат и фатални последици.

Ко најчесто злоупотребува бромазепам лек?

Бромазепам лек е една од примарните супстанци кои се често злоупотребуваат, особено меѓу тинејџерите и постарата популација. 

Ако зависникот од бромазепамите одненадеж и одеднаш обиде да се “скине” од овој лек, тогаш ќе ги доживее непријатните симптоми од одвикнување од бромазепамите. Овие симптоми можат да варираат – од благи и умерени, сè до тешки и интензивни. Тоа значително ги намалува шансите да особата самостојно престане да конзумира бромазепам лек.

Поголема е веројатноста луѓето со психичка и физичка зависност од бромазепамите да имаат повратна анксиозност по четири недели хронична употреба, ако обидат да престанат одненадеж со земање на овој лек. Наспроти тоа, оние кои престанале со злоупотреба на бромазепамите постепено намалувајќи ја својата доза, доживеале помалку интензивни ефекти од апстинациската криза.

Сепак, најдобриот начин за одвикнување од бромазепамите е медицинска детоксикација и стручно третман на зависноста од бромазепамите во клинички услови.

Треба да се истакне и тоа дека симптомите на одвикнување од бромазепамите се посериозни од оние кои ги предизвикуваат бензодијазепините со подолго делување. Тоа е затоа што бромазепам лекот, како што рековме, има краткорочни ефекти.

Зависниците од бромазепамите се склони кон друштвено ризично и антисоцијално однесување, за да можат да добијат уште повеќе таблети. Кога зависникот не успее да земе нова доза бромазепам, ќе дојде до апстинациската криза. Симптомите на оваа криза можат да предизвикаат уште поголемо ризично однесување за наоѓање на нова доза бромазепам, за да се овие симптоми олеснат.

Како се развива зависноста од бромазепамите?

Зависноста од бромазепамите настапува како резултат на навика – повторување на конзумацијата на овој бензодијазепин во релативно долг временски период. Во зависност од многубројните фактори кои ги наведовме, кај некој зависноста од бромазепамите може да настане веќе само по неколку земени таблети, додека кај други може да биде потребно поголемо време.
Секој, дакле, кој го зема бромазепам лекот се изложува на ризик од зависност! 

Зависноста од бромазепамите е, во суштина, дисфункција на системот за наградување во мозокот. Многу изложување на понашание што мозокот го перцепира како награда (во овој случај – земање на бромазепамите и доживување на нивните ефекти) претставува компулзивно понашање.

Во други зборови, личноста ќе продолжи повторно и повторно да зема лекови од бромазепам, независно од сите штетни и негативни последици од земањето на бромазепам. Ова вклучено однесување, во суштина, е дефиниција на зависност од бромазепам.

Лекот бромазепам особено предизвикува зависност поради тоа што неговата активна компонента бензодиазепин модификува хемиската структура на мозокот по долг период на злоупотреба. Што подолго личноста злоупотребува со бромазепам, обично толку тежок е зависноста.

Кога личноста зема бромазепам во одреден период, организмот ќе развие толеранција на овој лек. Точно, организмот се приспособува на одреден ниво на бромазепам. Ова значи дека тогаш на личноста ќе и требаат поголеми дози или погосто земање на бромазепам за да постигне посакуваните ефекти. Кога мозокот и телото на личноста ќе се приспособат на овие високи нивоа на бромазепам за да можат нормално да функционираат, тоа се нарекува зависност од бромазепам.

Дури и ако бромазепамот се користи според медицинско упатство, и тогаш постои ризик од развој на зависност. Затоа секогаш се препорачува бромазепамот да се користи во многу краток временски период.

Бромазепам лек - Знаци и симптоми на злоупотреба и зависност

Иако, како што видовме, бромазепамот лек може значително да предизвика зависност, злоупотребата и зависноста од бромазепам се поврзани со значителна стигматизација. Точно затоа, многу луѓе кои се зависни и имаат расстройство во употребата на бромазепам ќе се потрудат да го скријат својот проблем. 

Како резултат, злоупотребата и зависноста од бромазепам можеби нема да бидат очигледни и видливи на прв поглед. Но, и покрај тоа, може да се забележат некои уобичаени знаци на зависност од бромазепам.

Меѓу другото, тие вклучуваат:

Зависноста од бромазепам и опасностите кои оваа болест ги предизвикува

Лицата кои злоупотребуваат бромазепам се изложени на ризик да развијат физички и ментални проблеми кои можат негативно да влијаат на нивниот целокупен живот. Тука не говориме само за очигледните негативни здравствени последици, туку и за штетата врз социјалните односи на личноста со семејството, пријателите и колегите. 

Кога станува збор за последиците од земање на бромазепам, злоупотребата на овој бензодиазепин често е вовед во злоупотребата на други супстанции. Во зависност од кога личноста ќе развие толеранција, понекогаш е само прашање на време кога ќе се залуди на супстанции со уште потентно и силно дејство. Тоа е само влез во уште потемниот свет на зависноста и злоупотребата на повеќе супстанции – полинаркоманија.

Да земеме како пример алкохол и бромазепам. Алкохолот е депресант на централниот нервен систем, што значи дека ги забавува виталните функции на организмот, како што се брадикување, дишење, притисокот… Кога бромазепамот и алкохолот се комбинираат и земаат истовремено, тоа може да доведе до опасно ниски нивоа на функционирање на телесните функции. Како резултат, може да дојде до моментална смрт на личноста! Ситуацијата е иста кога бромазепамот се комбинира со хероин или други опиати.

Уште еден голем ризик од злоупотребата на бромазепам е сериозната можност за прекумерно дозирање (интоксикација). Ова се случува кога личноста во краток временски период зема голема количина бромазепам. Тогаш овој бензодиазепин ќе достигне токсични нивоа во крвообртот. Во оваа фаза, телото и јетрата веќе не можат да разградат бромазепам доволно брзо и да го елиминираат од системот.

Бромазепамот лек забавува централниот нервен систем, дишењето, работ на срцето и крвниот притисок. Во случај на прекумерно дозирање, некои од последиците можат да бидат проблеми со крвниот притисок, вртоглавица, мускулна слабост, замаглен вид, нејасен говор и загуба на свест.

Други проблеми кои можат да се јават при прекумерно дозирање вклучуваат халуцинации, краткорочен губиток на памет, конфузија, анксиозност и узнемиреност. Прекумерното дозирање на бромазепам е изузетно опасно состојба и ако не се лекува одма, личноста може да почине.

Краткорочните последици од злоупотребата и зависноста од бромазепам се следниве:

Ако некое лице користи бромазепам рекреативно, самостојно, без да ги следи медицинските упатства, тогаш може да се појават следните краткорочни негативни ефекти:
Повеќето од овие нежелени ефекти се резултат на прекумерната употреба на бромазепам. Она што точно личноста ќе почувствува зависи од дозата, начинот на употреба и општото здравствено состојба.

Долгорочните последици од злоупотребата и зависноста од бромазепам се следниве:

Кога личноста хронично и во подолг временски период од препорачаното зема бромазепам, тогаш можат да настанат некои долгорочни последици од земањето на овој бензодиазепин. Како што веќе истакнавме, главниот ефект од долгорочната конзумација и злоупотребата на бромазепамите е физичка и психичка зависност од бромазепам. 

Исто така, долгорочно гледано, зависноста од бромазепам може да предизвика трајни погледи врз телото и мозокот. Продолжената употреба на бромазепам може да доведе до когнитивни оштетувања. Ова значи дека може да дојде до негативни влијанија врз памќењето, брзината на размислување, способностите за учење и сетилната перцепција. Лицата кои долго време злоупотребуваат бромазепам често експериментираат и со други супстанции, што е вовед во политоксикоманијата.

Едно истражување покажа дека постои врска помеѓу злоупотребата на бромазепам и ризикот од развој на варијанта на Алцхајмерова болест. Овој ризик се зголемува што подолго време се зема бромазепам.

На пример, ако личноста користела бромазепам помалку од три месеци, нема зголемен ризик за развој на деменција. Но, ако бромазепамот бил злоупотребуван во период од 3-6 месеци, тогаш ризикот за развој на болеста се зголемува за 32 отсто. Исто така, ако бромазепамот бил злоупотребуван подолго од 6 месеци, личноста има и до 84 отсто поголема шанса за развој на Алцхајмерова болест и други потенцијално неизлечливи состојби.

Долгорочните последици од злоупотребата и зависноста од бромазепам се следниве:

Кога личноста развие физичка зависност од бромазепам, тогаш може да се појават следниве нежелени ефекти:
Зависноста од бромазепам и психолошките ефекти од злоупотребата вклучуваат:
Некои од психолошките ефекти од злоупотребата и зависноста од бромазепам вклучуваат:
Во зависност од тежината на зависноста, личноста исто така може да искуси состојба позната како делириум тременс, која е карактеристична и за алкохоличарите. Делириум тременс (DT) се прати од симптоми како што се внезапни промени во менталното состојба, дезориентација и збунетост. DT исто така може да биде придружен со екстремна анксиозност, треперење, халуцинации и намалена концентрација.
Социјалните/бихевиоралните ефекти од зависноста и злоупотребата на бромазепам

Зависноста од бромазепам и нарушената употреба на оваа дрога не оставаат само последици на физичкото и психичкото здравје на личноста. Напротив, ова состојба може значително да влијае на социјалните интеракции на зависникот, како и на неговото понашање во друштвото. 

Зашто настанала толеранција на бромазепам, понашањето на личноста ќе се промени рано или касно. Што повеќе зависноста од бромазепам напредува, толку повеќе последиците од понашањето ќе бидат изразени. Во измамливоста и честите промени во расположението, зависникот од бромазепам често може да се стави во конфликт со членовите на семејството, пријателите или колегите на работа.

Забележани се случаи каде некои законски прекршувачи биле под влијание на бромазепам во текот на извршување на тешки криминални дела, како што се убиство, пленка и сексуално злоставување. Посебно, бромазепам (и слични бензодиазепини) често е причина за сообраќајни несреќи, особено кога возачот земал бромазепам и алкохол заедно.

Злоупотребата и зависноста од бромазепам не влијаат само на индивидуата, туку и на заедницата во целост. Ова е посебно очигледно бидејќи зависниците се склони кон ризични понашања кои ги ставаат луѓето околу нив во опасност. Тоа понашање може да вклучува работење со машини додека се под влијание на бромазепам, управување со моторни возила и слично.

Компулзивното конзумирање на бромазепам пред децата во семејството прави злоупотребата на супстанци да изгледа како нормално понашање за децата. Во точно таквиот погрешен образец и модел на понашање може да доведе до нова генерација зависници од бромазепам.

Бромазепам и алкохол – Смртоносна комбинација!

Праксата покажа дека зависниците од бромазепам често земаат овој лек заедно со алкохол. Тука направуваат една од најголемите грешки, бидејќи бромазепам и алкохолот прават смртоносен коктел! 

Кога алкохолот и бромазепамот се земаат истовремено, тоа може да доведе до засилување на депресорните ефекти на овие супстанции врз централниот нервен систем (ЦНС). Другими зборови, комбинацијата на алкохол и бромазепам може да предизвика некои од виталните функции на организмот да се забават на опасно ниско и животно загрозувачко ниво. Зборуваме за многу забавено дишење, забавен срцев работ, опасно нисок крвен притисок и слично. Ова е затоа што и бромазепамот и алкохолот имаат депресорно дејство врз ЦНС, а во комбинација, ова дејство може само да се засили.

Исто така, кога алкохолот и бромазепамот се земаат заедно, може да дојде до прекумерно дозирање кое може да биде фатално.

Комбинацијата на бромазепам и алкохол може да предизвика следниве ефекти:

Треба да се напомени и дека личноста може да развие и двојна зависност (не само од бромазепам, туку и од алкохол), кога зема алкохол и бромазепам заедно.

Што е и како изгледа одвикнувањето од бромазепам?

Одвикнувањето од бромазепам е процес кој вклучува цел спектар на симптоми кои настануваат како последица на намалување на дозата на бромазепам или внезапното престанување со земање на овој лек. 

Значи, одвикнувањето од бромазепам е, во суштина, состојба на апстинентна криза. Во таква состојба, телото и умот на зависникот се обидуваат да се прилагодат на внезапната промена што настанува како резултат на престанувањето со земање на бромазепам. Кога личноста злоупотребува бромазепам, телото и мозокот почнуваат да се навикуваат на неговото присуство и да зависат од него. Со текот на времето, организмот гради толеранција на овој бензодиазепин. Тоа значи дека сега на зависникот му требаат поголеми дози или почесто земање на бромазепам за да постигне посакуваните ефекти.

Во состојба кога организмот е навикнат на присуството на бромазепам, внезапното престанување со земање на овој лек ја воведува телото во состојба на дисбаланс и шок. Симптомите на одвикнување од бромазепам се резултат на тој шок и претставуваат обид на организмот да се врати на нормално функционирање, без бромазепам во својот систем. Овие симптоми можат да бидат изузетно непријатни и потенцијално да го направат зависникот болен, во зависност од степенот на зависноста.

Самостојното одвикнување од бромазепам никогаш не е добра идеја. Тоа е затоа што симптомите на одвикнување можат да бидат многу интензивни и болни, така што е невозможно лично да се справите со нив. Најдобриот и најбезбеден начин за успешно одвикнување од бромазепам е медицински надгледана детоксикација во клинички услови.

Кои се симптомите на одвикнување од бромазепам?

Симптомите на одвикнување од бромазепам можат да бидат физички и психолошки природа. Исто така, тие можат да варираат од благо непријатни до неподносливи, во зависност од тоа колку долго личноста го користела бромазепам и во кои дози. Одвикнувањето од бромазепам се одвива во неколку различни фази. И додека физичките симптоми на одвикнување можат да исчезнат по првата недела, психолошките симптоми можат да потраат подолго. Понекогаш, овие симптоми можат да бидат и животно загрозувачки.
Физичките симптоми на одвикнување вклучуваат:
Психолошките симптоми на одвикнување вклучуваат:

Колку трае одвикнувањето од бромазепам?

Одвикнувањето од бромазепам и должината на апстиненцијалната криза ќе се разликуваат од личност до личност. Значи, не постои точно определено и универзално време на одвикнување. Сепак, постои една генерализирана временска шема на одвикнување од овој бензодијазепин, која обично се одвива во неколку фази.
Прва фаза – Шест до осум часа
Првите симптоми на одвикнувањето личноста ќе почне да ги чувствува во период од шест до 8 часа од последната употреба на бромазепам. Обично тоа се несоница и анксиозност. Почетокот на настанувањето на овие симптоми зависи од тоа колку време е потребно бромазепам лекот да се избаци од организмот.
Втора фаза – Првите четири дена
Во текот на овој период, несоницата и анксиозноста ќе достигнат својот врв, можат да бидат интензивни и многу непријатни. Освен тоа, се појавуваат и други симптоми. Тоа вклучува мука, зноење, зголемен срцев удар и зголемено дишење. Исто така, личноста може да доживее халуцинации, желба за бромазепам, проблеми со фокусирање, чести промени во расположението и мозочна магла.
Трета фаза – Првите 14 дена
Во текот на третата фаза, повеќето физички симптоми на одвикнувањето почнуваат да исчезнуваат, иако и понатаму можат да бидат присутни психолошките симптоми.
Четврта фаза – По 15 дена
Оваа фаза обично се нарекува продолжена апстиенција и таа се карактеризира со симптоми на пост-акутно одвикнување. Таа може да трае од неколку месеци до неколку години. Добрата вест е дека многумина зависници не искусуваат никакви симптоми во оваа фаза. Тука зборуваме за следниве симптоми: промени во расположението, депресија, несоница, анксиозност, мускулни спазми, чувство на жарење во рацете и нозете.

Нека зависноста од бромазепами стане минатост со МедТим!

Секој обид за самостојно одвикнување од бромазепами е борба со ветрилни млини и завршува неуспешно. Симптомите на одвикнувањето, видовме, можат да бидат толку интензивни и стравечки, што на крај зависникот мора да земе уште поголема доза бромазепами за да се избори со нив (рецидив). Единственото безбедно решение за одвикнување од бромазепами е медицинска детоксикација. Со клиниката МедТим, зависноста од бромазепами ќе стане далечна заборавена минатост! 

Болницата МедТим е една од најмодерните клиники за лекување на болести на зависност во овој дел од Европа. Колкава и да е степенот на злоупотреба и зависност од бромазепами, нашиот тим на меѓународно признати експерти секогаш наоѓа решение што е оптимизирано за секој пациент поединечно.

Индивидуален пристап, иновативни методи и револуционерен програм за лекување на зависност во нашата болница ги излекуваа илјадници пациенти од сите делови на светот. Покрај сето тоа, лекувањето на зависност од бромазепами во клиниката МедТим трае само 14 дена – без супституциска терапија на крајот на лекувањето!

Безболна детоксикација од бромазепами како клуч за успешно лекување!

Нашата клиника се издвојува од другите по тоа што им овозможуваме на пациентите апсолутно безболна и безбедна детоксикација од бромазепами! Во текот на овој процес, пациентот нема да почувствува никакви непријатни симптоми од одвикнувањето и апстинентните кризи. Нашите специјално дизајнирани и тестиране методи за детоксикација помагаат да се очисти организмот на пациентот на поубрз начин! 

Во текот на лекувањето, постепено му намалуваме дозата на бромазепамите на пациентот. Истовремено, пациентот добива и противапстиентна терапија која не е од класата на бензодијазепинските лекови (антиконвулзиви за профилакса на напади, невро-стабилизатори, бета-блокатори, спазмолитички лекови, аналгетици…). Благодарение на тоа, успешно се отстрануваат сите симптоми на апстинентната криза.

По фармаколошкото третман и детоксикацијата, следи процесот на психотерапија. Таа е насочена кон лекување на психичката зависност и причините кои допринеле за настанокот на адикцијата на прво место. Остануваме во контакт со пациентот и неговата фамилија во период од 12 месеци по пуштањето од болницата. Тоа е фаза на амбулантно лекување, чии цели се подобрување на резултатите од стационарното лекување и поддршка во рехабилитацискиот период.

Зависноста од бромазепами и другите бензодијазепини е излечлива, а ние тоа успеавме и да докажеме. Ако се вие или вашата блиска особа борите со зависност од бромазепами, во секое време може да не ни се обратите и да закажете бесплатни консултации.

МедТим – Место каде новиот живот започнува!

Дознајте повеќе за третманот
на зависноста на нашиот блог